• Kapacita chalupy Barborka je 4-12 osôb
termín cena za komplex
         týždenný pobyt   1 800 € / 7 nocí
  pondelok – štvrtok   240 € / noc
  štvrtok – nedeľa
sviatky, letné prázdniny
 320 € / noc
 Vianoce a Silvester
iba týždenný pobyt 
 3200 € / 7 nocí
  • Ceny sú uvedené vrátane DPH         *Kurz na prepočet ceny 25 Kč / 1 €

Individuálne termíny, oslavy, športové sústredenia, firemné a iné akcie je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom so správcom objektu.

Bližšie informácie a rezervácie na tel. +420 773 797 131  alebo e-mail : info@resortbarborka.cz

  • V cene pobytu je zahrnuté používanie Wellness centra /sauna, SPA/ a Párty domu /šípky, gulečník/, v cene nie je zahrnutá spotreba el. energie
  • V cene týždenného pobytu je zahrnutá aj posteľná bielizeň a uteráky. Pri kratších termínoch je za posteľnú bielizeň a uterák účtovaný poplatok 3 € na osobu
  • V cene pobytu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie /platí sa na mieste, podľa spotreby/ a rekreačný poplatok 2 € osoba/noc.
  • V cene pobytu nie je zahrnuté palivové drevo / je možné zakúpiť na mieste/
  • Záverečné upratovanie komplexu nie je v cene pobytu, platí sa vopred 60 €
  • Pri príchode je nutné správcovi zložiť kauciu vo výške 200 €
  • V prípade záujmu zaisťujeme catering a program podľa požiadaviek klienta

Služby spojené s prenájmom zabezpečuje  firma:

BLACKFALCON INVEST s.r.o.
Družební 769 / 2d
77900 Olomouc, Czech Republic

IČ : 108 59 021

číslo účtu : 9991330 / 5500   *RB

ZMLUVNÝ VZŤAH:

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom vznikne na základe písomnej objednávky odoslanej prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom. Objednávku je prijatá, keď ju správca komplexu potvrdí. Odoslaním objednávky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s cenou, obchodnými podmienkami a storno podmienkami. Za zmluvné záväzky ďalších osôb  v skupine zodpovedá klient, ktorý objednávku odoslal.

Obchodné podmienky a storno podmienky:

Pri objednaní služieb v lehote kratšej ako 60 dní pred nástupom platí klient celú dohodnutú čiastku. V lehote dlhšej ako 60 dní pred nástupom platí klient zálohu vo výške 50%, ktorá je splatná do týždňa po potvrdení objednávky a doplatok je nutné uhradiť najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt. Platby je možné realizovať bezhotovostne, poštovou poukážkou alebo v hotovosti.

Klient má právo od objednávky odstúpiť kedykoľvek bez storno poplatku z ceny za ubytovanie, a to do 60 dní pred objednaným termínom, výlučne písomnou formou.
Objednávka sa považuje za stornovanú, v deň doručenia dokladu o zrušení objednávky. 

Pri odstúpení od potvrdenej objednávky po stanovenej lehote je zákazník  povinný zaplatiť storno poplatky /výnimkou sú všeobecne uznávané dôvodky k odstúpeniu od zmluvy/ vo výške:

1. 20% z celkovej ceny za prenájom 60 a viac dní pred nástupom

2. 50% z cekovej ceny za prenájom, pri zrušení objednávky 59- 30 dní pred nástupom

3. 75% z celkovej ceny za prenájom pri zrušení objednávky 29-14 dní pred nástupom

4. 100% z celkovej ceny za prenájom pri zrušení objednávky 13 – 0 dní pred nástupom

Prenajímateľ má právo pobyt zrušiť v prípade, že dôjde k vážnym a nepredvídateľným okolnostiam /napr. živelná pohroma, katastrofa a iné…/, pre ktoré nie je možné zabezpečiť riadny priebeh pobytu. Zákazník nemá právo požadovať žiadne ďalšie náhrady.

Prenajímateľ ubytovacieho zariadenia vyžaduje úhradu storno poplatku aj v prípade závažných dôvodov. Pre tento účel je možné dohodnúť individuálne poistenie  proti storno poplatkom a náhrade nárokov v príslušnej poisťovni.

Prenajímateľ nezodpovedá za prevádzku športových, kultúrnych a rekreačných zariadení, reštaurácii a obchodov v okolí, avizovaných na jeho stránkach.