• Kapacita Resortu Barborka je 4-12 osob
termín pronájem Resortu
         Týdenní pobyt  44 000 Kč / 7 nocí
  pondělí – čtvrtek   6 000 Kč / noc
  čtvrtek – neděle
svátky, letní prázdniny
 8 000 Kč /noc
 Vánoce a Silvestr
pouze týdenní pobyt
88 000 Kč  / 7 nocí
  • Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Individuální termíny, oslavy, sportovní soustředění, firemní a jiné akce lze dohodnout telefonicky nebo mailem se správcem objektu.

Bližší informace a rezervace na tel. 773 797 131  nebo mail : info@resortbarborka.cz

  • V ceně pobytu je zahrnuto užívání Wellness ( sauna, SPA ) a Rekreačního domku ( šipky, kulečník ), nikoli však spotřeba el.energie.
  • V ceně týdenního pobytu je zahrnuto ložní prádlo a ručníky. U kratších termínů je účtováno za ložní prádlo a ručník 70 Kč na osobu .
  • K ceně pobytu je účtovaná spotřeba elektrické energie ( platí se na místě podle spotřeby ) a rekreační poplatek  50 Kč / osoba / noc.
  • Palivové dřevo není v ceně pobytu (je možno zakoupit na místě)
  • Závěrečný úklid komplexu není v ceně pobytu, platí se předem 1.500 Kč
  • Při příjezdu vybere správce od klienta vratnou kauci ve výši 5.000 Kč
  • V případě zájmu zajišťujeme catering a program dle požadavku klienta.

Služby spojené s pronájmem zajišťuje firma:

BLACKFALCON INVEST s.r.o.
Družební 769 / 2d
77900 Olomouc, Czech Republic

IČ : 108 59 021

číslo účtu : 9991330 / 5500   *RB

SMLUVNÍ VZTAH :

Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vznikne na základě písemné objednávky odeslané přes kontaktní formulář nebo mailem. Objednávku je nutné potvrdit správcem komplexu. Odesláním objednávky klient potvrzuje,že se seznámil s cenou, platebnímy a storno podmínkami. Za smluvní závazky dalších osob ve skupině odpovídá klient, který tuto objednávku odeslal.

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY :

Při objednání služeb ve lhůtě kratší než 60 dnů před nástupem platí klient celou dohodnutou částku. Ve lhůtě delší než 60 dnů před nástupem platí klient zálohu ve výši 50 %, která je splatná do týdne po potvrzení přihlášky a doplatek pak nejpozději 30 dnů před nástupem. Platby je možno provádět bezhotovostně, poštovní složenkou nebo v hotovosti.

Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování ,a to do 60 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou.
Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky .

Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen zaplatit storno poplatky
(mimo všeobecně uznávané důvody k odstoupení od smlouvy) ve výši:

a. 20% z cekové ceny za pronájem 60 a více dní před nástupem

b. 50% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 59 – 30 dnů před nástupem.

c. 75% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 29 – 14 dnů před nástupem.
d. 100% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 13 – 0 dnů před nástupem

Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa a jiné…), pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

Pronajímatel ubytovacího zařízení požaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důdodů. Pro tento účel lze sjednat individuální pojištění proti storno oplatkům a náhradu nárokovat příslušné pojišťovně.

Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách.