WARUNKI ZAKWATEROWANIA :

1. Zakwaterowani goście ( klienci ) są zobowiązani dotrzymać czas zameldowania i wymeldowania, jeżeli z zarządcą nie zostało uzgodnione inaczej. W dzień zameldowania od godz. 15.00 do 17.00., w dzień wymeldowania do godz. 10.00. Za niedostosowanie się klienta do ustalonego terminu, zarządca może doliczyć pobyt za następny dzień. Po zameldowaniu tzn. przy rozpoczęciu zakwaterowania klienci wypełniają kartę zakwaterowania. Zarządca budynku po wypełnieniu danych zarejestruje klientów do księgi zakwaterowanych.

2. Przed rozpoczęciem pobytu jest klient zobowiązany zapłacić uzgodnioną cenę za zakwaterowanie i usługi z tym połączone.

3. Podczas zameldowania i przekazaniu chaty, zarządca w obecności klienta wykona zapis stanu licznika energii elektrycznej i drzewa opałowego. Na podstawie odczytu przy zakończeniu pobytu będzie wykonane rozliczenie. Dopłatę klient zapłaci gotówką do rąk zarządcy na podstawie wystawionej asygnaty przychodowej.

4. W dzień przyjazdu zarządca wybierze od klienta zaliczkę zwrotną w wysokości 10.000Kč/350€ . Celem zaliczki jest zapewnienie odszkodowania, które powstanie przez zniszczenie wynajętego budynku lub jego wyposażenia lub na skutek nieprzestrzegania regulaminu zakwaterowania. Podczas oddania budynku bez uszkodzenia w dniu ukończenia pobytu zaliczka zostanie wrócona w pełnej wysokości.

5. Cena pobytu nie obejmuje ubezpieczenia. Za obrażenia, wypadki i za uszkodzenie lub kradzież majątku i odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub majątku trzeciej osobie, operator chaty nie odpowiada.

6. Cena pobytu obejmuje pościel i ręczniki.

7. W dniu zameldowania klient przekona się, czy wszystko zgadza się z wyposażeniem budynku. W przypadku usterki natychmiast poinformuje właściciela budynku.

8. Zarządca jest zobowiązany oddać klientowi pomieszczenia przeznaczone do zakwaterowania w stanie przydatnym do właściwego używania.

9. Zarządca ma obowiązek pouczyć klienta o korzystaniu z urządzeń elektrycznych (wanny hydromasażowe, sauny, kocioł elektryczny, płyta ceramiczna itd. )

10. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie szkody, które spowoduje on sam lub osoby mu towarzyszące właścicielowi budynku i jego obowiązkiem jest uiścić te szkody i zatwierdzić ich wysokość.

11. Klient ma prawo do używania jedynie pomieszczeń zakwaterowania i wyposażenia, które mu zostały przeznaczone do zakwaterowania. W tych pomieszczeniach klient nie może bez zgody użytkownika wykonywać żadnych zmian. Parkowanie samochodów jest zapewnione przy budynku i jest bezpłatne.

12. Klient jest zobowiązany utrzymywać w całym budynku porządek, włącznie tarasów a w okresie zimowym własnymi siłami zapewniać odśnieżanie i sprzątanie śniegu. Właściciel budynku nie ponosi odpowiedzialność za obrażenia, wypadki lub szkodę na majątku, które były spowodowane niedostatecznym odśnieżaniem i sprzątaniem śniegu wokół budynku lub spadaniem śniegu z dachu.

13. Klient jest zobowiązany dotrzymywać zakaz palenia wewnątrz budynku, poza wyznaczonymi miejscami.

14. W chacie można zakwaterować psa jedynie za zgodą zarządcy. Cena za noc 300CZK/11€ . Klient uiści firmę sprzątającą: 1400CZK/50€